Regulamin


Logo

Regulamin listy mailingowej Diet Designer Obowiązujący od 12 sierpnia 2020 r.

 • Regulamin określa zasady otrzymywania informacji w ramach list mailingowych DietDesigner.
 • Usługi świadczone są przez Tailored Apps. Łukasz Kowalski z siedzibą przy ul. Weselnej 20 , 92-014 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Łódź
 • Korzystanie z Usługi jest dobrowline i bezterminowe oraz nieodpłatne.
 • W celu świadczenia Usługi Diet Designer pozyskuje od zainteresowanych osób (dalej: Użytkownicy) adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych (opcja).
 • W ramach Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail [podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. Świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), w szczególności art. 10], wysyłane są następujące informacje:
 • materiały własne Diet Designer dotyczące Applikacji Diet Designer
 • materiały własne Tailored Apps dotyczące Firmy Tailored Apps.
 • informacje o aktualizacjach platformy Diet Designer
 • materiały własne Diet Designer dotyczące diety i zdrowego odżywiania
 • Zamówienie Usług następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
 • podanie adresu e-mail (zasadniczy element listy mailingowej) Użytkownika w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.dietdesigner.app,
 • podanie telefonu komórkowego (opcja) (element wspomagający sprzedaż i obsługę dostarczenia zamówienia książek) Użytkownika w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.dietdesigner.app,
 • wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji w ramach danej listy,
 • kliknięcie na przycisk „Zapisz”.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Tailored Apps. Łukasz Kowalski zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi listy mailingowej i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Rezygnacja z Usługi możliwa jest poprzez kliknięcie w link rezygnacji w stopce mailingu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@dietdesigner.app
 • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.